Veřejné info

Kreativní služby Prague Car Sharing s.r.o.

Název projektu: Využití kreativních voucherů ke zdokonalení systému PCS Admin

Stručný popis projektu: Firma Prague Car Sharing s.r.o. za pomocí kreativních služeb rozšíří a transformuje již hotový informační systém do veřejně přístupného informačního systému určeného pro licenční prodej.

Cíle projektu: Cílem využití voucheru na kreativní služby je zlepšení vzhledu informační architektury a použitelnost pro koncové zákazníky našeho informačního systému tak, aby byl přehledný, optimalizovaný, uživatelsky přívětivý a graficky příjemný pro široké spektrum uživatelů, kteří jeho funkce budou u subjektů, jimž poskytujeme licence, používat a dále pak podpora jeho prezentace zákazníkům.

Výsledky projektu: Výsledkem je ucelená strategie a následně její realizace vedoucí k tomu, aby došlo k vylepšení systému po vizuální i strukturální stránce tak, aby odpovídal požadavkům na moderně designovaný, snadno pochopitelný, použitelný a intuitivní software.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605Koučing / mentoring Prague Car Sharing s.r.o.

Název projektu: Mentoring a poradenství pro společnost Prague Car Sharing, s.r.o.

Stručný popis projektu: V rámci projektu budou uskutečněny následující aktivity: Koučing a mentoring (koučing pro manažery, time management, business etiketa a komunikace) a poradenství (GDPR, pracovní právo a daně a účetnictví).

Cíle projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Výsledky projektu: Zvýšení úrovně manažerských dovedností klíčových osob ve firmě.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605

Kontakt

Personální oddělení

+420 608 781 692

+420 774 824 715

Projekt: Další vzdělávání zaměstnanců Prague Car Sharing s.r.o. Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005068 V období od 1. března 2017 do února 2019 probíhá v rámci projektu Další vzdělávání zaměstnanců Prague Car Sharing s.r.o. proškolení zaměstnanců v oblasti technického a odborného vzdělávání. Finanční podpora EU bude poskytnuta ve výši cca 1 564 762 Kč.